184 hộ nghèo, cận nghèo được tập huấn hỗ trợ phát triển sản xuất

Năm 2018, Nghĩa Đàn sẽ có 151 hộ được hỗ trợ bò cái lai Sind, 33 hộ được hỗ trự lợn nái đen địa phương.

   Ngày 12/7, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn qui trình nuôi bò cái lai Sind và lợn nái đen địa phương cho các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 năm 2018.

Quang cảnh lớp tập huấn

 Tham gia tập huấn có đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách dự án và 184 hộ cận nghèo, hộ nghèo của 17 xã được hưởng thụ chương trình 135 trên địa bàn. Từ năm 2012 – 2017, trên địa bàn Nghĩa Đàn đã có 957 hộ nghèo, cận ngèo được hỗ trợ bò giống, với số tiền hơn 15 tỷ đồng, trong đó đã có khoảng 70% số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Các hộ được thụ hưởng dự án tham gia tập huấn

  Năm 2018, Nghĩa Đàn sẽ có 151 hộ được hỗ trợ bò cái lai Sind, 33 hộ được hỗ trợ lợn nái đen địa phương.

  Tại lớp tập huấn, các hộ còn được giải đáp các thắc mắc về qui trình, thủ tục xét đối tượng được thụ hưởng, qui định về vốn đối ứng cảu hộ cận nghèo khi thực hiện dự án …

Các hộ được hưởng thụ dự án nêu các kiến nghị

Thu Hiền - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Trồng cao su lấy quả nuôi lợn Mán cho thu nhập cao

Nông dân 9X với mô hình nuôi ếch thương phẩm kết hợp nuôi cá cho thu nhập cao

Nghĩa Đàn có hơn 300ha mía bị rệp xơ bông trắng

Công điện ứng phó với siêu bão MANGKHUT

Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi diễn không dùng thuốc BVTV

Nghĩa Đàn phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2018

Nghĩa Tân tập huấn cải tạo vườn tạp

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với công ty Cổ phần thực phảm sữa TH về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án