155 cán bộ, đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức, chuyển biến trong hành động của mỗi đồng chí, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ trong tình hình mới.

   Sáng 5/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nghĩa Đàn phối hợp với trường Chính trị Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5.

Các học viên tham gia bồi dưỡng

  Tham gia lớp bồi dưỡng có 155 học viên là các bí thư Chi bộ ở các Đảng bộ trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được giảng viên của trường Chính trị Nghệ An truyền đạt các chuyên đề: Những giá trị của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Nhận thức mới về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Những vấn đề KT – XH nổi lên trên thế gới, trong nước và tỉnh Nghệ An; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam…Bên cạnh đó các học viên còn được thông tin về tình hình KT – XH của địa phương.

Đồng chí Ngô Văn Thành, UVBTV, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nghĩa Đàn khai giảng lớp tập huấn

  Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức, chuyển biến trong hành động của mỗi đồng chí, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ trong tình hình mới.

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Đồng chí Phan Tiến Hải dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 2, xã Nghĩa Minh

Chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhân ngày truyền thống

Xóm Tân Thai ( Nghĩa Lợi ) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội ĐĐK tại xã Nghĩa Thọ

Biểu dương 30 điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2018

Bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 28

Đồng chí trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ xóm Quán Mít

155 cán bộ, đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5