101 đại biểu HĐND xã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Qua lớp bồi dưỡng giúp đại biểu HĐND cấp xã nắm những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới;

  Sáng 11/9, hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Nghĩa Đàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, lớp thứ nhất năm 2018.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

  Tham gia bồi dưỡng có 101 đại biểu HĐND các xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Mai, Nghĩa Hồng và Nghĩa Minh không thuộc đối tượng 3. Trong thời gian 4 ngày, các  đại biểu HĐND xã được tiếp thu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước việt Nam về quốc phòng, an ninh. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phòng chống chiến lược” diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Biên giới quốc gia và vảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ…

Thượng tá Hoàng Song Tùng, chỉ huy trưởng BCH Quân sự, phó chủ tịch hội đồng Giáo dục QPAN huyện Nghĩa Đàn phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp bồi dưỡng

 Qua lớp bồi dưỡng giúp đại biểu HĐND cấp xã nắm những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống.

Đức Anh ( Đài Nghĩa Dàn )

Các tin khác

Tai nạn giao thông khiến xe công te nơ hư hỏng nặng

Tuyên truyền “ an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho 750 học sinh

Nghĩa Liên, Nghĩa Lâm sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Thông báo đăng ký nghĩa vụ công an nhân dân

Lực lượng vũ trang huyện “Chung sức giúp dân xây dựng nông thôn mới”

Nghĩa Liên diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân

Bắt giữ các đối tượng sử dụng vật liệu nổ trái phép

Bắt các đối tượng mua bán trái phép 180 kg pháo nổ