101 đại biểu HĐND xã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Qua lớp bồi dưỡng giúp đại biểu HĐND cấp xã nắm những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới;

  Sáng 11/9, hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Nghĩa Đàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, lớp thứ nhất năm 2018.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

  Tham gia bồi dưỡng có 101 đại biểu HĐND các xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Mai, Nghĩa Hồng và Nghĩa Minh không thuộc đối tượng 3. Trong thời gian 4 ngày, các  đại biểu HĐND xã được tiếp thu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước việt Nam về quốc phòng, an ninh. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phòng chống chiến lược” diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Biên giới quốc gia và vảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ…

Thượng tá Hoàng Song Tùng, chỉ huy trưởng BCH Quân sự, phó chủ tịch hội đồng Giáo dục QPAN huyện Nghĩa Đàn phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp bồi dưỡng

 Qua lớp bồi dưỡng giúp đại biểu HĐND cấp xã nắm những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống.

Đức Anh ( Đài Nghĩa Dàn )

Các tin khác

Gần 300 người được tập huấnpháp luật về phòng chống ma túy và hòa giải cơ sở

Hội nghị giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019

Giúp đồng bào giáo dân làm thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân

Nghĩa Liên có 23 thanh niên tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17

Va quệt với xe tải 1 người tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong

Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Hơn 200 học sinh được tuyên truyền pháp luật về quyền dân sự, chính trị