101 đại biểu HĐND xã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Qua lớp bồi dưỡng giúp đại biểu HĐND cấp xã nắm những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới;

  Sáng 11/9, hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Nghĩa Đàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, lớp thứ nhất năm 2018.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

  Tham gia bồi dưỡng có 101 đại biểu HĐND các xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Mai, Nghĩa Hồng và Nghĩa Minh không thuộc đối tượng 3. Trong thời gian 4 ngày, các  đại biểu HĐND xã được tiếp thu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước việt Nam về quốc phòng, an ninh. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phòng chống chiến lược” diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Biên giới quốc gia và vảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ…

Thượng tá Hoàng Song Tùng, chỉ huy trưởng BCH Quân sự, phó chủ tịch hội đồng Giáo dục QPAN huyện Nghĩa Đàn phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp bồi dưỡng

 Qua lớp bồi dưỡng giúp đại biểu HĐND cấp xã nắm những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống.

Đức Anh ( Đài Nghĩa Dàn )

Các tin khác

Nghĩa Liên tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2018

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người chết

Nghĩa Tân tổng kết công tác xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ và Quốc phòng - An ninh năm 2018

Nghĩa Lợi ra quân giải tỏa hành lang giao thông năm 2019

Phát động ra quân đảm bảo trật tự ATGT năm 2019

Công an Nghĩa Đàn quyên góp hơn 22 triệu ủng hộ tết vì người nghèo

UBND huyện Nghĩa Đàn tổng kết công tác tư pháp năm 2018

Chúc mừng đồn Biên phòng 515 phá thành công chuyên án ma túy