UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ thực hiện xây dựng NTM

Theo Báo cáo đánh giá mức độ thực hiện các tiêu chí về xây dựng Chương trình MTQG xây dựng NTM của xã Nghĩa Lâm, đến nay xã còn 4 tiêu chí chưa đạt là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư. Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã Nghĩa Lâm đã đưa ra phương án, giải pháp thực hiện, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành các tiêu chí.

  Chiều 23/5, UBND huyện Nghĩa Đàn có phiên làm việc về tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại xã Nghĩa Lâm. Đồng chí Võ Tiến Sỹ- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên làm việc.

Toàn cảnh phiên làm viêc

  Theo Báo cáo đánh giá mức độ thực hiện các tiêu chí về xây dựng Chương trình MTQG xây dựng NTM của xã Nghĩa Lâm, đến nay xã còn 4 tiêu chí chưa đạt là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư. Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã Nghĩa Lâm đã đưa ra phương án, giải pháp thực hiện, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành các tiêu chí.

Nghĩa Lâm đang huy động các nguồn lực để hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư

 Tại phiên làm việc, xã Nghĩa Lâm cũng nêu lên một số khó khăn trong xây dựng các tiêu chí còn lại như địa bàn xã rộng, dân cư thưa thớt không tập trung, kinh tế các làng không đồng đều, hệ thống giao thông không liên kết. Bên cạnh đó, nội lực phát huy còn thấp, nhất là các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Xã Nghĩa Lâm đề nghị các đơn vị đăng ký chung tay giúp đỡ xã xây dựng NTM.  Đồng thời huyện tiếp tục hỗ trợ xi măng để nhân dân làm giao thông nông thôn.

 Các phòng, ban, ngành cấp huyện cũng đã có các ý kiến đóng góp với xã trong xây dựng các tiêu chí NTM,  đề nghị Nghĩa Lâm hoàn thiện, nâng cao thêm các tiêu chí như môi trường, y tế…

   Kết luận phiên làm việc, đồng chí Võ Tiến Sỹ ghi nhận sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nghĩa Lâm trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị các phòng ban ngành cấp huyện thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, cập nhật các quyết định mới giúp xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Nghĩa Lâm cần phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường,khai thác các nguồn, huy động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm góp phần xây dựng NTM. Bên cạnh đó kết nối với các đơn vị đã đăng ký để được giúp đỡ thêm. Để hoàn thành 19 tiêu chí đúng tiến độ, Nghĩa Lâm cần rà soát các nội dung cũng như việc phân công phụ trách các tiêu chí. Triển khai làm đường giao thông nông thôn trong đợt 1 đảm bảo chất lượng, đồng thời chú ý đến trồng hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường canh, sạch, đẹp.

Đồng chí Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên làm việc

 Đinh Thùy ( Trung tâm VH, TT & TT Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Bình về tiến độ xây dựng NTM nâng cao

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn trao tiền hỗ trợ xây dựng NTM

MTTQ và BHXH huyện trao hỗ trợ trang thiết bị xây dựng NTM cho làng Cáo xã Nghĩa Mai

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ thực hiện xây dựng NTM

Huyện đoàn Nghĩa Đàn khánh thành đường điện tại xã Nghĩa Lâm

Trồng cây xanh cổng chào làng Thọ Lộc, Nghĩa Khánh

Xã Nghĩa Thịnh đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021

Nghĩa Thịnh giao lưu văn nghệ chào mừng xã Nghĩa Thịnh đạt chuẩn Nông thôn mới