Thẩm định nông thôn mới tại xóm Thái Thịnh, Nghĩa Lợi

Kết luận phiên làm việc, đồng chí Lâm Văn Thắng, trưởng phòng NN và PTNT đánh giá cao và nỗ lực của cán bộ và nhân dân xóm Thái Thịnh trong xây dựng nông thôn mới

  Chiều 15/12, đoàn thẩm định NTM huyện Nghĩa Đàn đã có phiên làm việc với xóm Thái Thịnh, xã Nghĩa Lợi về thẩm định thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

  Đến thời điểm này xóm Thái Thịnh đã có 5800 m đường giao thông được bê tông và cứng hoá. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,19%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 91,2%, 100% cháu trong độ tuổi đi học theo học đúng độ tuổi, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%...

Nhiều đoạn đường của xóm Thái Thịnh được trồng hoa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp

  Sau khi đi thực tế, các thành viên trong đoàn đánh giá  cao việc thực hiện 15 tiêu chí NTM của xóm Thái Thịnh. Tuy nhiên xóm cũng cần bổ sung,  điều chỉnh lại số liệu trong hồ sơ minh chứng về 1 số tiêu chí: thu nhập, tỉ lệ hộ nghèo, bổ sung thêm các số liệu về lao động, tài nguyên môi trường, tổng hợp bổ sung số liệu về hộ chăn nuôi trong xóm. Đồng thời cần quan tâm các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ chậm nhất đến ngày 25/12.

Thẩm định thực tế các tiêu chí

  Kết luận phiên làm việc, đồng chí Lâm Văn Thắng, trưởng phòng NN và PTNT đánh giá cao và nỗ lực của cán bộ và nhân dân xóm Thái Thịnh trong xây dựng nông thôn mới. Để tạo đà cho xã về đích NTM đề nghị xóm cũng như xã tuyên truyền nhân dân phát triển các tiêu chí, đầu tư các mô hình để nâng cao thu nhập cho người dân, vừa tăng thu nhập vừa nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Lâm Văn Thắng kết luận phiên thẩm định

Đinh Thùy - Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Xã Nghĩa An đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Lợi về xây dựng NTM

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Thịnh về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2021

Thẩm định nông thôn mới tại xóm Thái Thịnh, Nghĩa Lợi

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Màn Thịnh xã Nghĩa Thọ

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại làng Đồng Song xã Nghĩa Yên

Thẩm định đạt chuẩn NTM tại làng Nam Lâm, Nghĩa Lâm

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Sông Lim, Ấp Mỹ xã Nghĩa Lộc