Ổi Lê Nghĩa Đàn được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Vietgap

Giấy chứng nhận có thời hạn từ 23/12/2017 – 22/12/2019, với diện tích 13,8 ha.

  Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1, cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản,  bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cấp Giấy chứng nhận Vietgap cho HTX dịch vụ nông nghiệp 19/5 huyện Nghĩa Đàn. Giấy chứng nhận có thời hạn từ 23/12/2017 – 22/12/2019, với diện tích 13,8 ha.

Giấy chứng nhận ổi Lê đạt tiêu chuẩn Vietgap

  HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp 19/5 Hiện HTX nông nghiệp được thành lập vào tháng 9/2017, hiện có 35 thành viên chuyên canh ổi ở hai xã Nghĩa Lâm và Nghĩa Sơn của huyện Nghĩa Đàn, với sản lượng 345 tấn/năm. Những hộ tham gia HTX đều có nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ đã vươn lên khá giả.

Ổi lê được đóng gói đem đi tiêu thụ

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018

Đánh giá công tác thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm

Hội nghị tập huấn triển khai hóa đơn điện tử

Phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018”

Kiểm tra cân đối chứng ở 2 chợ Nghĩa Khánh và Nghĩa Hội

Tập huấn chính sách thuế và đối thoại với người nộp thuế năm 2018

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm công ty CPTP sữa TH

Người dân chờ đợi để rút tiền ở các cây ATM