Nghĩa Đàn quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Sau hội nghị, các đảng bộ, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn ở Nghĩa Đàn xây dựng kế hoạch để triển khai học tập Nghị quyết tới các cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  9/7, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Nghị quyết số 35 - NQ/ TW, ngày 22/10/2018 và Thông báo số 55 - TB/ TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính Trị.

  Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, Bí Thư Huyện uỷ, Phan Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện, Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng, Phó các phòng, ban, nghành, MTTQ và đoàn thể cấp huyện, Báo cáo viên cấp huyện, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; bí thư, phó bí thư Đảng uỷ; bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Thị Thu Trang quán triệt các nội dung của Hội nghị TW 10 khóa XII đã được Ban chấp hành TW Đảng họp bàn, bao gồm: Đề cương các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TW 9 khóa XII đến Hội nghị TW 10 khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang quán triệt các nội dung

  Hội nghị cũng đã nghe triển khai Nghị quyết số 35 - NQ/ TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính Trị “ Về tăng cường bảo vệ nàn tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Thông báo số 55 - TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/ TW của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Đồng chí Phan Tiến Hải quán triệt Nghị quyết số 35 - NQ/ TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính Trị 

Các đại biểu tham gia học tập

  Sau hội nghị, các đảng bộ, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn ở Nghĩa Đàn xây dựng kế hoạch để triển khai học tập Nghị quyết tới các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các đảng bộ, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu kĩ các nội dung của Nghị quyết, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng chương trình hành động.

Đinh Thuỳ - Ngọc Linh ( Đài Nghĩa Đàn )

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Tọa đàm kỷ niệm nhân ngày công tác dân vận của Đảng

Tổng kết hoạt động đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019

Tập huấn bồi dưỡng chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2019

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Huyện đoàn Nghĩa Đàn ra mắt CLB “ Lý luận trẻ huyện Nghĩa Đàn” giai đoạn 2019 – 2022

Hội CCB huyện Nghĩa Đàn tổng kết “Phong trào thi đua CCB gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014 - 2019

Công bố quyết định thành lập chi bộ Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông

Nghĩa Hiếu giành giải nhất hội thi Ban Tuyên giáo cơ sở giỏi năm 2019