Nghĩa Đàn bước vào thu hoạch rau vụ đông

Với giá rau như thời điểm hiện tại, nông dân thu nhập từ 15 triệu đến 25 triệu/ sào.

   Do ảnh hưởng của thời tiết, rau vụ Đông ở Nghĩa Đàn thu hoạch muộn hơn 1 tháng so với nông lịch. Tuy nhiên theo đánh giá của nông dân tuy đầu mùa khó khăn nhưng rau phát triển tốt, đến nay người trồng rau Nghĩa Đàn bắt đầu thu hoạch. Giá cải bắp bán tại vườn 7000 đồng đến 8000 đồng /kg; giá su hào từ 7000 đến 9000 đồng/ kg.

Bắp cải đầu mùa có giá 7 - 8 ngàn đồng/kg

 

 Su hào đầu màu cũng được giá

   Với giá rau như thời điểm hiện tại, nông dân thu nhập từ 15 triệu đến 25 triệu/ sào. Tuy nhiên nhiều nông dân cũng lo lắng trong thời gian tới giá rau sẽ giảm khi nhiều diện tích rau đồng loạt thu hoạch. Rau vụ đông ở Nghĩa Đàn chủ yếu tập trung ở Nghĩa Hội, Nghĩa An, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc…

  Đinh Thùy ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Lâm ra quân làm thủy lợi

Phụ nữ Nghĩa Đàn phát triển nghề phụ cho thu nhập khá

Nhân rộng các mô hình trồng xen cây ổi

Phát động ra quân làm thuỷ lợi năm 2018

Nông dân Nghĩa Đàn đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa

Nghĩa Đàn khẩn trương sản xuất rau vụ đông

Nông dân Nghĩa Đàn đa dạng hóa cây trồng vật nuôi

Nghĩa Đàn giá Chanh rẻ như cho, nông dân bỏ bê