Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Lớp bồi dưỡng LLCT nhằm giúp cho các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên

  Sáng 3/4, trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Đàn phối hợp với ban Tổ chức Huyện uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, lớp thứ 1 năm 2018. Tham gia lớp bối dưỡng có 86 đảng viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

  Trong thời gian 8 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu 9 chuyên như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển KT – XH của  Đảng; phát triển GD&ĐT, KH&CN, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường Quốc phòng - An ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng  cộng sản Việt  Nam.

Các đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng

  Lớp bồi dưỡng LLCT nhằm giúp cho các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên./.

Thu Hiền - Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Đàn tổng kết công tác xây dựng Đảng 2018

Nghĩa Mai trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Chúc mừng ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

ĐẢNG BỘ XÃ NGHĨA LÂM TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG CHO CÁC ĐẢNG VIÊN

Đồng chí Phan Tiến Hải trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành cách mạng

Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020